Personen & familierecht

Personen & familierecht

Echtscheidingen & vorderingen tot onderhoudsgeld, regeling voor de kinderen, erfeniskwesties, ...

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

Contracten, eigendomsbetwistingen, burenruzies, afpaling, ...

Huurrecht

Huurrecht

Geschillen tussen de verhuurder en huurder, inning achterstallige huurgelden, zowel voor woninghuur als voor handelshuur

Bouw - en aannemingsrecht

Bouw - en aannemingsrecht

Geschillen tussen de bouwheer en aannemer / architect, schade door bouwwerkzaamheden, aanbestedingen, ...

Onderwijsrecht

Onderwijsrecht

Examenbetwistingen, geschillen tussen school en leerling, ...

Handels & economisch recht

Handels & economisch recht

Inning van achtertallige facturen, begeleiding van een onderneming in moeilijkheden (WCO), faillissementsrecht, opstellen van handelscontracten, ...

Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

Aandeelhoudersovereenkomsten, overdrachten, ...

Strafrecht

Strafrecht

Voorlopige hechtenis, recuperatie van schade als burgerlijke partij, ...

Verkeersrecht

Verkeersrecht

Verkeersongevallen, verkeersovertredingen, alcoholintoxicatie, recuperatie voertuig - en andere schade, ...